content top

GPGPU : OpenCL vs Cuda vs ArBB

We have a very effective image processing framework that utilizes pipes and filters design pattern in our company. Our framework Capra Image Processing Platform lets you write your own image processing filters and combine those with built in real time filters like “Video Motion Detection”, “Feature Tracking”, “Object Recognition”, “People Counting”, “Automatic Number Plate Recognition...

Read More

Medikal Görüntü İşleme I

Yoğun ve stresli bir süreçten sonra periyodik stres faktörüm Tez İzleme Komitesi geride kaldı ve yeni sorumluluklar ekleyerek saçlarda ak arttırma konseptine yardım etme kararı verildi. Tez konum nöroinformatik görüntülerin (fMRI, DTI, PET vb.) daha verimli depolanması ve hızlı ulaşımıyla alakalı yöntemler geliştirmek olarak özetlenebilir. Tabi bu konulara çalışırken rastladığım bazı makaleler benim konumdan...

Read More
content top