content top

Medikal Görüntü İşleme II

Görüntü Standartlaştırma Hasta popülasyonlarından elde edilen görüntü veri gruplarının niceliksel karşılaştırmasına izin veren görüntü standartlaştırma tekniklerinde yararlanılmıştır. Bu teknik standart veri kümelerinin yaratılması (metinsel veriler için standart referans terminolojilerine benzer şekilde) ve görüntü veri kümelerinin (otomatikleştirilmiş eşleştirme yöntemleri ve metinsel verinin...

Read More

Medikal Görüntü İşleme I

Yoğun ve stresli bir süreçten sonra periyodik stres faktörüm Tez İzleme Komitesi geride kaldı ve yeni sorumluluklar ekleyerek saçlarda ak arttırma konseptine yardım etme kararı verildi. Tez konum nöroinformatik görüntülerin (fMRI, DTI, PET vb.) daha verimli depolanması ve hızlı ulaşımıyla alakalı yöntemler geliştirmek olarak özetlenebilir. Tabi bu konulara çalışırken rastladığım bazı makaleler benim konumdan...

Read More

Medikal Görüntü İşleme Terminolojisi

PACS ( Picture Archiving and Communication Systems ) medikal görüntülerin depolanmasına, istenildiğinde erişilmesine, gösterilmelerine ve dağıtılmalarına adanmış bilgisayar veya bilgisayar ağı bütününe verilen genel addır. Birbirinden farklı Medikal Görüntüleme Cihazı üreticisinin üretip sattığı bu sistemlerin verilerinin ( medikal görüntüler ve bilgisayar destekli tıbbi tanılar ) bu yapıda...

Read More
content top